KONFERANS: Türkiye Sosyal Politikalarını Tartışıyor

Konferansımıza katılan herkese teşekkür ederiz. Sunumların büyük bir kısmını, "Program ve Sunumlar" sayfamızda, ilgili sunum isimlerine tıklayarak indirebilirsiniz.

Tarih: 15-16 Haziran 2012

Yer: Sevgi Gönül Kültür Merkezi, Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü

Türkiye’de on yıllardır yaşanan hızlı toplumsal değişim sürecinde, sosyal politika alanı ancak son yıllarda hak ettiği ilgiyi görmeye başlamıştır. Sağlık, sosyal güvenlik, sosyal yardım ve eğitim gibi alanlarda yaşanan reform süreçleri, sosyal politika alanında bilimsel yöntemlerle veri toplanması ve araştırma yapılması gerekliliğini ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra, göç, kırsal ve kentsel yoksulluk, sosyal dışlanma, çocukların ve gençlerin refahı, kadınların toplum hayatına katılımı, istihdam, nüfusun yaşlanması ve engellilik gibi olgular; sosyal yardımların ve hizmetlerin geliştirilmesi, planlanması ve sunumunun ne kadar büyük önem taşıdığını göstermiştir.

Sosyal politika alanındaki sorunları, uygulamaları ve mevcut araştırmaları tartışmaya açacak konferans Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Koç Üniversitesi Sosyal Politika Merkezi ve Dünya Bankası Türkiye Ülke Ofisi'nin işbirliğiyle organize edilmektedir. Konferansın amacı; sosyal politikaları sosyal içerme ve insani gelişmeyi kapsayan geniş bir alanda tanımlayarak, Türkiye’de bu alanlardaki bilimsel veri eksikliklerini, veri toplama ihtiyaçlarını karşılama yöntemlerini ve bilimsel araştırma önceliklerini tespit etmek ve bu başlıklarda kamu, sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler arasındaki işbirliklerine zemin hazırlamaktır. Bu çerçevede, Türkiye’de sosyal politikaların tasarlanması ve uygulanmasından ve veri toplanmasından sorumlu olan kamu kuruluşları ile sosyal politika alanında savunuculuk yapan sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerde bu alanda uğraş veren araştırmacılar konferansta bir araya gelecektir.Bu sayfa Mozilla Firefox ve Google Chrome tarayıcılarıyla en iyi görüntülenecek şekilde optimize edilmiştir.